Hem

KAMPHAVET

Ann Britt och Björn Bergströms hemsida

Aktuellt
Nytt inlägg i Björns programmerarblogg
Webplatsen har hittills besökts gånger
Senaste uppdatering 2020-03-17

Diverse - Citatsamling

Inloggning
Du är utloggad
Logga in

Citatsamling

Då och då läser man saker man lägger på minnet. Ibland för att det är en oslagbar underdrift eller en bister lakonism, i bland bara för att man imponeras av författarens formuleringskonst. Ofta är det förstås författarens humor och/eller klokhet som gör att man tagit citatet till sig. Vi har samlat på oss en del sådant genom åren och presenterar här några höjdpunkter i vår citatsamling.

"Några funnos också som ansågo att de visaste och bästa borde styra; men de som tänkte så voro få till antalet och vållade mindre olägenhet än de andra. De voro också stillsammare, ty de voro de enda som misstrodde sin egen förmåga."
Frans G. Bengtsson: "Zaleukos" (I "De långhåriga merovingerna”)

"Av politik alstras, hos dess utövare i gemen, tirader och attityder, intriger och förställning, sömnlös ängslan och oändliga kvantiteter lögn."
Frans G. Bengtsson: "Karl XII:s levnad"

Intervjuaren: "What do you think of western civilization?"
Mahatma Gandhi:  "I think it would be a good idea."

Sagt i en intervju under Gandhis besök i London på 1930-talet

"Om ingen frågar mig om det, då vet jag, om någon frågar mig och jag vill förklara det för honom, då vet jag det inte."
Augustinus, "Confessiones" c:a 397 e. Kr.

"I have tried too in my time to be a philosopher; but, I don't know how, cheerfulness was always breaking in."
Mr. Edwards (i James Boswells "The life of Johnson")

"... det systematiska missbruket av en enkom för ändamålet uppfunnen terminologi ..."
Hjalmar Söderberg (om teoretisk filosofi)

"Mot kritik kan man försvara sig, mot beröm är man hjälplös"
Sigmund Freud

"De lärde har sysslat med Homeros i tvåtusen år och kommit fram till att dikterna antingen är skrivna av Homeros, eller också av någon annan med samma namn."
(Okänd angående författaren till Iliaden och Odyssén)

”… och lät han därvid förmäla, att han icke blott i Kungl. ämbetsverket, utan jämväl i dess beslut skete.”
Utdrag ur protokoll i disciplinmål från dåvarande Kungl. Marinförvaltningen, årtal okänt.

"Othellos åkallan av alla djävlar i sorgen över sin förhastade framfart mot sin stackars gemål var den mest anmärkningsvärda språkliga prestation recensenten för sin del någonsin hört, vare sig bland fotbollspublik eller annorstädes."
Frans G. Bengtsson: "Othello och fotbollsreferenten" (I "De långhåriga merovingerna")

"Som litteraturkritiker var han sträng: själv en begåvad och högt bildad man, teologiskt intresserad och expert på persisk metrik, lyssnade han gärna till lärda och poeter; men så snart någon vid hans litterära aftonsamkväm irriterade honom genom ett tråkigt föredrag eller kruditeter i versen, klappade han i händerna efter skarprättaren. Man får hoppas att ingen gästande poet uppträtt oinvigd och efter slutad uppläsning tolkat sultanens handklappning som applåd; omkastningen från optimism till tristess bör i så fall varit påfrestande till och med för orientalisk livsfilosofi."
Frans G. Bengtsson: "Indisk historia" (I "Silversköldarna")
(Om Sultan Mohammed ibn Tughlaq av Delhi)

"Did they not sometime cry, All hail! to me?
So Judas did to Christ:
but he, in twelve, found truth in all but one;
I, in twelve thousand, none."

W Shakespeare: "King Richard II", akt IV, scen 1. (Richard II av England om sin armé)

"... a tale, told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing"
W Shakespeare: "Macbeth", akt V, scen 5 (Macbeth om livet)

"Den här sortens bredbladiga spjut är mycket i bruk nu"
Atle Asmundsson (i Grette den starkes saga) när han träffas av ett sådant spjut och faller död ned

"Låt oss försvara oss en stund till, så blir det mera att berätta om oss"
En tonårspojke till en annan när överlägsna fiender belägrar dem i ett brinnande hus (Njals saga)

" Unfortunately the sum of one shilling and ninepence remains unaccounted for in one infantry battalion's petty cash and there has been hideous confusion as to the number of jars of raspberry jam issued to one cavalry regiment during a sandstorm in western Spain. This reprehensible carelessness may be related to the pressure of circumstances, since we are at war with France, a fact which may come as a bit of a surprise to you gentlemen at Whitehall."
Arthur, Duke of Wellington, i brev till krigsministeriet i London 1812

"Som förälder undrar man hur genusvetarna tänkt ställa allt till rätta i det samhälle som mänskligheten utvecklat under tusentals år på ett felaktigt sätt innan genusvetarna kom till vår undsättning."
Tanja Bergkvist, fil dr i matematik och mamma till förskolebarn apropå bl a förbudet mot dockor och volangprydda gymnastikdräkter i förskolan.

"Retar du upp dig på ting som är små, så är du väl inte större än så."
Alf Henriksson, via Aftonbladets nätupplaga 18/1 2010

"...för en person som i sin verktygslåda bara har en hammare kommer vart problem se ut som en spik."
Peter Englunds blogg 2010-10-19

(studiet av isländska handskrifter) "är det mest lustfyllda man kan ägna sig åt med kläderna på."
Svanhildur Óskarsdóttir, isländsk filolog, i föredrag vid 14:e Sagakonferensen i Uppsala 2009.

Sidan uppdaterad 2015-03-29