KAMPHAVET

Kamphavet 11/5 2008
Kamphavet är en liten sjö i Rö socken i Roslagen, omgiven av sankmark och snårskog. Det går knappast att komma fram till den annat än på vintern. Det berättas att den fått sitt namn för att hästar drunknat där och det är lätt att tro om man försökt ta sig dit när kärren runt den inte är frusna. I näktergalstid kan man höra 8 -10 näktergalar försöka överrösta varandra inne i snåren - det är nog en förtrollad plats!
Sedan har Kamphavet en annan egenskap: det finns inga å, ä eller ö i namnet och därför lånade vi det till vår hemsida.
Välkommen in!

Om näktergalen stör Dig : stäng av den ovan till vänster!
Besök också webbplatsen för
Rö Hembygdsförening